Niszczenie dokumentów

Usługa niszczenia
dokumentów

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy generującego szereg różnorodnych dokumentów objętych tajnością , poufnością zawierających dane wrażliwe zapisane w formie papierowej jest ochrona ich przed wydostaniem się na zewnątrz firmy po upływie wymaganego terminu przechowywania.

W polskim prawie istnieje obowiązek zniszczenia takich dokumentów w odpowiednim stopniu tajności. Samodzielne niszczenie nastręcza wielu kłopotów oraz niepotrzebnych kosztów związanych z angażowaniem pracowników oraz szybkim zużyciem nieprzystosowanych do ciągłej pracy niszczarek, które bardzo szybko ulegają awarii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oferujemy usługę niszczenia przy użyciu profesjonalnego sprzętu oraz wyszkolonych uprawnionych do tych czynności pracowników. Podczas całego procesu zapewniamy ostrożność, dochowanie tajemnicy, poszanowanie prywatności każdego klienta.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej usługi niszczenia w celu kontaktu z Działem Niszczenia prosimy o kontakt pod adresem:

[email protected]