Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Rozwiązania dla Twojego biura

Isof-Workflow (program dedykowany dla instytucji finansowych)

ISOF-Workflow jest dedykowany zwłaszcza dla klientów z sektora finansowego i ubezpieczeń. Sprawdzi się również w obsłudze urzędów i instytucji, firm handlowych i placówek medycznych. Pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM.

System umożliwia:

  • elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w organizacji lub też przychodzących do niej z zewnątrz,
  • obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów (ang. workflow), prowadzenie efektywnej pracy grupowej.

Workflow jako Centralna Maszyna Obiegów
Jedną z podstawowych funkcji systemu ISOF-WORKFLOW jest obsługa mechanizmu obiegu pracy nad dokumentami. Została ona zbudowana w oparciu o model deterministycznego automatu skończonego. W ISOF-WORKFLOW wszystkie obiegi przetwarza jeden centralny program. Wszystkie dokumenty są przechowywane w bazie danych. Wszystkie zdarzenia z dokumentami są rejestrowane w dzienniku zdarzeń. Analizie można poddać historię wybranego dokumentu z uwzględnieniem działań pojedynczych osób, a nawet całych grup użytkowników, zmiany stanów czy powiązanych klientów. Takie podejście pozwala na drążenie danych w dowolnym kierunku (od szczegółu do ogółu lub odwrotnie), a w powiązaniu z modułem Portfolio analiza może być rozszerzona o aspekt ekonomiczny.

Obiegi są sterowane przez zdarzenia wywoływane przez działania użytkownika lub przez system reguł definiujących przejście pomiędzy stanami. Reguły analizują warunki i w przypadku ich spełnienia aktywują przejście do określonego stanu.

Funkcje systemu ERP
Kolejną unikalną cechą Workflow jest możliwość wywoływania w charakterze funkcji zmieniających stan dokumentu, funkcji systemu ERP. Noszą one nazwę Funkcji zewnętrznych. W systemie znajduje się lista zdefiniowanych funkcji, którą producent oprogramowania może w łatwy sposób rozbudować o nowe pozycje. Często wykorzystywanymi funkcjami zewnętrznymi są rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych, wysyłanie emaili oraz powiadomień, tworzenie nowych dokumentów formularzy na podstawie szablonów, przypisywanie kontrahentów do bazy, przenoszenie dokumentów w drzewie, zmiany statusów Projektów, ustawianie wartości pól formularza.

Formularze
Cechą szczególną ISOF-WORKFLOW jest rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Zarówno definicje, jak i dane wprowadzone do formularzy są przechowywane w centralnej bazie danych.

Obszary robocze
Obszar roboczy to wirtualna przestrzeń pracy dla grup użytkowników w której umieszczane są dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania i oceny.

Portal Dokumentowy
Portal Dokumentowy umożliwia udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych dla partnerów biznesowych.

Dekretacja
Dekretacja wspomaga współpracę ISOF-WORKFLOW z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym. Jest to funkcja wspomagająca przygotowanie dekretów księgowych na podstawie zbiorów dokumentów elektronicznych gromadzonych w systemie, np. z zakresu dokumentów zakupu.

CRM Portfolio
Moduł dostarcza funkcji pozwalających na modelowanie procesu obsługi klienta, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.

CRM Operacyjny
CRM Operacyjny umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami, prowadzenie kalendarzy i raportowanie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?